अर्काको श्रीमान सँग विवाह गर्ने महिलालाई पाँच वर्ष जेल

अर्काको श्रीमान सँग विवाह गर्ने महिलालाई पाँच वर्ष जेल

अर्काको श्रीमान सँग विवाह गर्ने महिलालाई पाँच वर्ष जेल

नेपालको कानुन अनुसार बहुबिबाह गर्नु फौजदारी अपराध मानिएको छ यही भदौ १ गते देखी लागु हुने मुलुकी ऐनमा बहुबिबाहलाई फौजदारी अपराध मान्दै १ बर्ष देखी ५ बर्ष र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ बहुबिबाह गर्ने पुरुषलाई १ देखी ५ बर्ष सम्मको कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ भने बिबाहित पुरुषको पत्नी कानुन बमोजिम अंस बन्डा गरेर छुट्टै भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने छ । यदी कुनै महिलाले बिबाहित पुरुष हो भन्ने जानी जानी विवाह गरेमा पनि सजाए हुनेछ यदी कुनै महिलाले बिबाहित पुरुष हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो पुरुष सँग विवाह गरेमा उक्त पुरुष सँग विवाह गर्ने महिलालाई पनि १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यस्तै विवाहमा दाईजो माग्ने लाई पनि कानुन लाग्ने भएको छ ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति, दाइजो माग गर्न र लेनदेनको सर्त राखी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि यसरी दाइजो मागेमा वा लेनदेनको सर्त राखेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

seurce butwalkhabar

admin

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account